Products

Aceclofenac 100mg, Paracetamol 325mg,Serrasiopeptadase 15 mg.

Dilofenac potassium 50 mg,Chlorzoxazone 250,paracetamol 325mg

Diclofenac Diethylamine eqv.1.16%w/w,Diclofenac Sodium1.00%w/w,Methyl Salicylate 10.00%w/w,Menthol5.0%w/w,Linseed Oil3.00%w/w,Benzyl Alcohol(Preservative) 1.00%w/w Gel…

Nimesulide100 mg,Paracetamol325 mg

Aceclofenac 100mg,Paracetamol 325 mg

Enquiry

DO Not Post Job Inquiry